El Grup d’Estudis Demogràfics i de les Migracions (GEDEM) és un grup interdisciplinari 
vinculat al Centre d’Estudis Demogràfics a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
des de 2005 ha estat reconegut per part de la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat.