`

Banc de dades

Estem redissenyant la nostra base de dades, els continguts relacionats poden no estar completament accessibles fins al 03 de Juny de 2015.

A continuació presentem alguns dels resultats empírics del nostre treball investigador en forma de mapes i gràfics interactius. Posem a disposició del públic en general una gran base en la qual es recullen dades sobre la distribució i composició de la població resident en els diferents municipis espanyols des del inicio del segle XXI, com també indicadors de segregació residencial i diversitat poblacional.

 

Als continguts relacionats han sigut creats utilitzant:

 • Dades de població provinents del Padrón Continuo elaborat pel Instituto Nacional de Estadística de España,
 • el llenguatge i entorn d'anàlisi computacional i gràfic proveït pel proyecte R,
 • l'entorn de desenvolupament integrat per R, RStudio,
 • l'entorn pel desenvolupament d'aplicatius web per R, Shiny,
 • l'entorn pel desenvolupament de gràfics on-line Plotly
 • el paquet rgdal desenvolupat per Timothy H. Keitt, Roger Bivand, Edzer Pebesma i Barry Rowlingson,
 • el paquet maptools desenvolupat per Nicholas J. Lewin-Koh i Roger Bivand,
 • el paquet plotGoogleMaps, desenvolupat per Milan Kilibarda, 
 • el paquet googleVis desenvolupat per Markuss Gessmann i Diego del Castillo,
 • el paquet Pyramid desenvolupat per Tim Riffe,
 • el paquet dplyr desenvolupat per Hadley Wickham, Romain Francois i RStudio, 
 • el paquet ggplot2 desenvolupat per Hadley Wickham i Winston Chang.

DIVERSITAT POBLACIONAL
VULNERABILITAT i 
RESILIÈNCIA