`

Distribució tipus residencials

En aquesta secció presentem la composició per tipus residencials dels 8.117 municipis que conformaven Espanya l'any 2013.  La unitat espacial de clasificació utilitzada ha sigut la secció censal (36.071 seccions l'any 2013). Hem adaptat la tipologia de classificació residencial desenvolupada pels geògrafs Michael Poulsen, David Forrest i Ron Jhonston i distingim set tipus segons la presència majoritària de població nascuda a Espanya (comunitats majoritàries, 2 tipus) i la presència majoritària d'un o més grups de persones nascuda a l'estranger (enclavaments ètnics o minoritaris, 5 tipus). Es pot conèixer la composició de la població per agregats continentals de cada secció censal fent un clic sobre ella. També es pot passejar per la secció censal o el municipi utilitzant el "street view" de cada un dels mapes.

Documentació
Veure documentació metodològica en format PDF aquí.

Accés a la cartografia

 

DIVERSITAT POBLACIONAL
VULNERABILITAT i 
RESILIÈNCIA