`

Data-playground 2000-2014

Aquesta aplicació permet als usuaris explorar, visualitzar i descarregar dades sobre la composició de la població en cadascun dels municipis de Catalunya des de l'inici del segle XXI, així com sobre l'evolució dels diferents índexs de segregació residencial i la diversitat de la població.

Dades:

Per crear la base de dades per a aquesta aplicació hem utilitzat les dades del Padró Municipal d'habitants, compilat, revisat i corregit per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Citació:

Esperem que aquesta base de dades i el nostre treball podem contribuir a altres treballs, però per favor, citi el projecte. La cita que es recomana per a les dades d'aquesta pàgina web és: Centre d'Estudis Demogràfics (2014) GEDEM Data-playground Version 1.1. Accesible a http://gedemced.uab.cat

La base de dades per a aquest projecte estan sota llicència Creative Commons Attribution 4.0 Internacional.

Seleccioneu la comunitat autònoma clicant sobre la imatge:

 

                  

 

DIVERSITAT POBLACIONAL
VULNERABILITAT i 
RESILIÈNCIA