`

El Context Demogràfic Metropolità

Objectiu:

La finalitat del projecte és aportar evidències empíriques sobre la dinàmica demogràfica i les característiques de la població de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels 36 municipis que la componen, per delimitar aquelles tendències o fenòmens emergents observats que cal considerar fonamentals per a la definició i el desenvolupament de les polítiques i els instruments de planejament urbanístic. El projecte s’emmarca dintre dels estudis previs per a la redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM).

Estructura i contingut detallat:

El projecte s’estructura en 4 estudis específics que tenen com a unitats de referència el conjunt de l’AMB i els municipis que la integren.

Els elements que es consideren essencials a analitzar tant per l’elaboració de les projeccions com per a la discriminació de factors prospectius són:

a) Impacte de la crisi a la migració;

b) Diversitat i evolució d’enclavaments residencials per origen dels habitants;

c) Transformacions familiars, les característiques de l’habitatge en col•laboració amb l’estudi sociològic i l’IERMB;

d) Mobilitat de la població;

e) Projecció de població i de llars.

El dia 28 de Maig de 2014 Andreu Domingo (investigador principal del GEDEM) i altres membres del Centre d'Estudis Demogràfics van participar de la jornada "Urbanisme i noves dinàmiques socials i productives", organitzada dins del marc d'el·laboració del nou Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM). La jornada es va dur a terme a l'ESADE Business and Law School, Sant Cugat, Barcelona. 

Video Presentació

This text will be replaced

Presentació en SLIDESHARE

  

DIVERSITAT POBLACIONAL
VULNERABILITAT i 
RESILIÈNCIA