`

Entrevistes

Volem agrair a totes les persones que han acceptat ser entrevistades per aquest projecte haver compartit la seva memòria migratòria amb nosaltres.

Immigrats Valencians:

                                 

Descendents:

                    

Entrevistes:

DIVERSITAT POBLACIONAL
VULNERABILITAT i 
RESILIÈNCIA