`

Equip

Andreu Domingo i Valls

Andreu Domingo Valls és Subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) a la Universitat Autònoma de Barcelona,  on ha estat investigador des de 1984. Doctor en Sociologia per la UNED. És també director del Grup d’Estudis Demogràfics i de les Migracions (GEDEM) i investigador principal del projecte RecerCaixa “Canvi demogràfic i gestió local de la diversitat”. Ha publicat nombrosos articles i capítols de llibres sobre les migracions i sobre aspectos teórics de la demografía, entre d’altres destaquem “Descenso literario a los infiernos demográficos. Distopía y población” i "Catalunya al mirall de la immigració. Demografia i identitat nacional".

Veure el CV extens aquí.


Pau MiretPau Miret és investigador del  Centre d’Estudis Demogràfics (CED). Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1989, màster en Demografia pel CED el 1991 i doctorat en Sociologia per la Universidad Nacional de Educación a Distancia el 2002. Ha treballat al Cathie Marsch Centre for Census and Survey Research (Manchester, Regne Unit) i en el Departament d’Estadístiques Socials de la Universitat de Southampton (Regne Unit). Fou personal docent i investigador “Ramón y Cajal” des 2005 a 2009 al Departament de Geografia de la UAB. Els seu camp d’interès rau en els efectes de l’educació en la formació familiar, les dinàmiques del mercat de treball i la migració.

Veure el CV extens aquí.


Amand Blanes

Amand Blanes LLorenç Doctor en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador contractat en el  Centre d’Estudis Demogràfics (CED) des de 1989 i professor associat en el Departament de Geografia de la UAB. Ha estat investigador principal del projecte I+D del Ministerio de Economía y Competitividad “Implicaciones sociodemográficas de las condiciones de salud en las edades adultas” (ref. CSO2009-09851). Una línia de recerca es centra en aspectes relacionats amb l'envelliment, la mortalitat i l'estat de salut de la població. Una altra línia de treball, de caire més aplicat, es desenvolupa en l'àmbit de les projeccions de població, mitjançant convenis amb administracions públiques i instituts d’estadística.

Veure el CV extens aquí. 


Rocío Treviño MaruriRocío Treviño Maruri Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora contractada en el  Centre d’Estudis Demogràfics (CED) des de 1989. Màster en Mètodes i Tècniques per a l’estudi de la població de la UAB i el CED. Forma part dels projectes I+D ¿De la complementariedad a la exclusión? Análisis sociodemográfico del impacto de la crisis económica en la población inmigrada del CED. S’ha especialitzat en l’estudi de la família i les relacions de gènere.

Veure el CV extens aquí.


Hermínia2 Pujol Estragués Hermínia Pujol Estragués, Doctora en Geografia Humana (UAB-2011), Màster en Gestió Pública (UAB-1991). Llicenciada en Geografia (UAB-1989) i en Història (UAB-1982). La seva tasca professional actual se centra en l’àrea de gestió de la recerca: des del 1997, és la gerent del  Centre d’Estudis Demogràfics (CED). Pel què fa a la seva vessant de recerca els seus treballs actuals se centren en temes de geografia i gènere, però també ha publicat treballs sobre pensament geogràfic, sobre planificació territorial i geografia política, i ha col•laborat en els reports de la recerca en Geografia i Demografia per a l’Institut d’Estudis Catalans.

Veure el CV extens aquí.

Juan GaleanoJuan Galeano és llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona, Master en Demografía en la European Doctoral School of Demography, Máster en Estudios Territoriales y de la Población y doctor en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre d'Estudis Demogràfics. La seva investigació actual se centra en l'anàlisi demogràfica de la migració internacional, la segregació residencial i l'impacte de l'augment de la diversitat de la població a Espanya. En paral·lel a l'anàlisi científica dels fenòmens descrits, també s'ha especialitzat en l'elaboració de grans bases de dades i plataformes on-line d'accés obert on explorar, visualitzar, interactuar i descarregar dades referides a diferents fenòmens demogràfics.

Ver el CV extenso aquí. 

Jeroen Spijker és actualment investigador “Ramón y Cajal” del Centre d'Estudis Demogràfics. Al 1994 va obtenir un BA en Sociologia i Geografia Humana i un Diploma de Postgrau en Estadística Aplicada a la Universitat de Massey (Nova Zelanda); al 1997, el Màster i al 2004 el Doctorat en Ciències Espacials-Demografia, a la Universitat de Groningen (Països Baixos). Al 2012, la Generalitat de Catalunya li va atorgar una borsa de viatge de dos mesos, per fer recerca al Population Studies Center de la Universitat de Michigan (EUA). Va treballar gairebé dos anys a la Universitat d’Edimburg (Regne Unit) i als finals del 2014 quatre mesos al Vienna Institute of Demography. Des de gener del 2015 s’ha re-encorporat al CED i co-encapsela l’area d’investigació “salut i envelliment”.

Ver el CV extenso aquí


MEMBRES NO DOCTORS


Teresa MenachoTeresa Menacho Montes Llicenciada en Matemàtiques, especialitat Estadística i Investigació Operativa, per la Universitat de Sevilla, i ha obtingut el DEA en Demografia per la UAB. Actualment és responsable del Banc de Dades i coordina la unitat informàtica del  Centre d’Estudis Demogràfics (CED). Ha treballat en el Instituto de Estadística de Andalucía i ha col•laborat en projectes del CSIC. Participa en diferents projectes de recerca del CED, sobretot d’estimacions i projeccions de població.

Veure el CV extens aquí. 


Nachater SinghNachattar Singh té un mestratge en Geografia de la Universitat Punjabi i actualment és estudiant de doctorat i assistent d'investigació al Centre d'Estudis Demogràfics (CED). És Màster en Estudis Territorials i de la Població de la CED i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva recerca en curs es centra en l'estudi de la migració internacional, amb especial èmfasi en la diàspora índia i anàlisi demo-espacial de la diversitat, la segregació i la vulnerabilitat de les minories immigrants a Espanya.

Veure el CV extens aquí. 


COLABORADORS EXTERNS

Jakub Bijk

Jakub Bijak, titular de Demografia a la Universitat de Southampton i membre del ESRC Centre for Population Change. Doctor per la Warsaw School of Economics en Projeccions sobre la població immigrada. Anteriorment ha estat investigador del Central European Forum for Migration and Population Research (Varsòvia) i membre de la Unitat demogràfica de Nacions Unides del Tribunal Internacional pels crims comesos a l’Ex-Iugoslàvia, en l’actualitat la seva recerca combina mètodes demogràfics, migracions, així com l’estudi de la demografia dels conflictes i la violència. Ha publicat nombrosos articles i capítols de llibres, incloent monografies com “Forecasting international migration in Europe: A Bayesian view”.

Veure el CV extens aquí.


Albert SabaterAlbert Sabater és investigador sènior en el Centre for Housing Research en la School of Geography and Geosciences de la University of St Andrews. És doctor en Censos i Enquestes i Master en Mètodes d’Investigació i Estadística Social pel Cathie Marsch Centre for Census and Survey Research (CCSR) de la University of Manchester. També ostenta un Mestratge en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre d’Estudis Demogràfics (CED). Forma part del Grup d’Estudis de Demografia i Migracions (GEDEM) del CED, i és investigador associat del Centre for Population Change al Regne Unit.

Veure el CV extens aquí.


Alberto del Rey Poveda

Alberto del Rey Poveda és professor associat al Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca. Doctor en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva especialitat són les migracions i la reproducció i la participació dels migrants al mercat de treball. Actualment dirigeix el projecte I+D+I, subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación titulat “Proceso de integración de los migrantes en España: actividad laboral y pautas reproductivas” (Ref. CSO2010-16413).

Veure el CV extens aquí. 


Christiane Stallaert

Christiane Stallaert és professora d’Estudis hispànics i Llatinoamericans i Comunicació Intercultural a la Universitat d’Anvers (Bèlgica) i professora invitada de Antropologia cultural i social a la Universitat de Lovaina. Els seus principals camps de recerca són l’etnicitat i el nacionalisme, la comunicació intercultural i les migracions. És autora de diversos llibres, entre d’altres, Ni una gota de sangre impura. La España inquisitorial y la Alemania nazi cara a cara (2006), Perpetuum Mobile. Entre la balcanización y la aldea global (2004), and Etnogénesis y etnicidad en España. Una aproximación histórico-antropológica al casticismo (1998). 

Veure el CV extens aquí. 


Helga de Valk

Helga A.G. de Valk, és investigadora sènior al Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (La Haia, Holanda) i professora de la Free University Brussels (Bélgica). Les seves línies d’investigació se centren en la migració i la integració, la transició a la vida adulta dels joves immigrats, la desigualtat als nivells d’instrucció, la formació de la parella i de la família, les segones generacions i les relacions intergeneracionals a les famílies immigrants. Actualment és investigadora principal entre d’altres d’un projecte sobre matrimonis entre europeus (EUMARR) i va ser guardonada amb el ERC Starting Grant pel projecte: "Families of migrant origin: a life course perspective (FaMiLife)".

Veure el cv en format PDF aquí.


Nissa Finney

Nissa Finney és professora titular d'Estadística Social a la Universitat de Manchester, investigadora del Cathie Marsch Centre for Census and Survey Research (CCSR) i membre del the ESRC Centre on Dynamics of Ethnicity (CoDE). El seu camp d’interès a la recerca són les migracions i el cicle de vida, el veïnatge ètnic i els canvis en els grups poblacionals; i la migració interna. Doctora per la Universitat de Gales

Veure el CV extens aquí. 


Helena VidalElena Vidal Coso és investigadora postdoctoral a l'Institut d’études démographiques et du parcours de vie (Université de Genève). Es va doctorar al 2009 en Demografia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Del 2004 al 2010 va treballar com a investigadora al Centre d’Estudis Demogràfics (CED) en diversos projectes sobre l’activitat femenina, els dilemes de conciliació entre la família i l’ocupació i l’impacte de la immigració internacional en el mercat de treball espanyol. Actualment està interessada en l’anàlisi de les dinàmiques d’activitat femenina i d’integració ocupacional de les dones immigrades, així com en l’estudi de l’especialització de gènere dintre de les famílies immigrades en un context de crisi econòmica.

Veure el CV extens aquí.


Madelín Gómez LeónMadelín Gómez León és investigadora al Centre for Population Change (CPC) de la Universitat de Southampton. Treballa dins del grup de recerca de la fertilitat i el canvi de la família de la CPC, mirant als factors determinants i les implicacions de la prestació d'atenció informal a la població adulta al Regne Unit. Va completar el seu doctorat en 2013 a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva dissertació es va centrar en les sortides tempranes del mercat de treball i les diferències de gènere a Espanya.

Veure el CV extens aquí.


Xiana BuenoXiana Bueno és becària del programa Beatriu de Pinós al Departament de Sociologia de la Universitat de Harvard (EUA) vinculada al projecte “Gender Equity and Low Fertility in Postindustrial Societies”. Doctora en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i llicenciada en Sociologia per la Universidade de A Coruña (UDC). Des de 2010 és investigadora postdoctoral vinculada al Centre d’Estudis Demogràfics (CED) en la UAB i des de 2006 és membre de GEDEM. La seva recerca es centra en la immigració internacional i els processos de formació familiar i estructura de la llar. 

 

Veure el CV extens aquí.

DIVERSITAT POBLACIONAL
VULNERABILITAT i 
RESILIÈNCIA